โครงการ CSR "อาหารกลางวัน แบ่งปันให้น้อง"

Post by Super User
on 30 พฤษภาคม 2560

ขอเชิญเพื่อนๆ ที่สะดวกเข้าร่วมโครงการ "อาหารกลางวัน แบ่งปันให้น้อง"

ประชาสัมพันธ์ ณ ตลาดเจริญศรี

Post by Super User
on 15 มีนาคม 2560

วันที่15 มีนาคม2560

โครงการอิ่มบุญ อิ่มความรู้ ครั้งที่ 3

Post by Super User
on 23 กุมภาพันธ์ 2560

อิ่มทั้งบุญที่มอบให้เด็กๆ ที่มารับทุนจากหลายๆ โรงเรียน อิ่มทั้งความรู้ในงานอสังหาฯ ที่มอบให้ผู้เข้าร่วมสัมนา 46 ท่าน กับโครงการอิ่มบุญ อิ่มความรู้ ครั้งที่ 3  เมื่อวันที่  19  กุมภาพันธ์ 2560  ณ  โรงแรมเดอะริช

ประชาสัมพันธ์ ณ ตลาดดอนกลาง

Post by Super User
on 27 กุมภาพันธ์ 2560

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

โครงการอิ่มบุญ อิ่มความรู้ ครั้งที่ 3 (3)

Post by Super User
on 23 เมษายน 2560

อิ่มทั้งบุญที่มอบให้เด็กๆ ที่มารับทุนจากหลายๆ โรงเรียน อิ่มทั้งความรู้ในงานอสังหาฯ ที่มอบให้ผู้เข้าร่วมสัมนา 46 ท่าน กับโครงการอิ่มบุญ อิ่มความรู้ ครั้งที่ 3  เมื่อวันที่  19  กุมภาพันธ์ 2560  ณ  โรงแรมเดอะริช